Pomniki przyrody powiatu skarżyskiego.
Stan na 31.12.2005 r.
 £ Gmina - Skarżysko-Kamienna   £   Gmina  - Łączna   £  Gmina - Suchedniów  £  Gmina - Skarżysko - Kościelne  £ Gmina - Bliżyn  £

L.p.

Nazwa obiektu i numer ewidencyjny w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody

Fotografia

Data utworzenia

i podstawa prawna

Lokalizacja 

Opis obiektu

Pierśnica ( średnica pnia na wysokości 130 cm)

Obwód pierśnicowy (obwód pnia na wysokości 130 cm)

Gmina - Skarżysko-Kamienna
1

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

nr 273

15.04.1989r. Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 3/89

w pobliżu lasu sąsiadującego ze Szpitalem Powiatowym - ul. Kopernika 53

pierśnica -100 cm,

obwód pierśnicowy -350cm,

wysokość ok.-20m,

wiek-ok.250 lat 

2

Dąb szypułkowy 

Quercus robur L.

nr 271

15.04.1989r. Zarz. Wojew.  Kieleckiego Nr 3/89 na nieoznakowanej parceli w sąsiedztwie domku przy ul. Kopernika 29

obwód pierśnicowy - 530 cm., wys.ok.-24 m,

wiek-ok.300 lat

3

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

nr 319

30.12.1993r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 13/93

ul. Torowa 8

obwód pierśnicowy - 110 cm, wys.ok.-20 m,

4

Dąb bezszypułkowy

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

nr 120

24.12.1986r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 26/86

dawna lokalizacja ul. Towarowa 2 obecnie przy Al. Piłsudskiego 68/70

obwód pierśnicowy -256 cm, wys.ok.-20 m,

wiek-ok.250 lat

5

 Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

nr 272

 

15.04.1989r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 18/89

w sąsiedztwie stadionu KS "Ruch" i ZEORK-u przy ul. Tysiąclecia 42

pierśnica - 110 cm,

obwód pierśnicowy - 340 cm,

wys.ok.-20 m,

wiek-ok.250 lat

6

Dąb szypułkowy (2szt)

Quercus robur L.

nr 259

 

 

15.04.1989r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 3/89

w pasie dębów ciągnących się za posesjami przy ul. Grota Roweckiego 41-43 d. Marchlewskiego(trudne do odnalezienia ponieważ tabliczki "Pomnik przyrody prawem chroniony" są ustawicznie zrywane

1. pierśnica -105 cm,

obwód pierśnicowy- 312 cm,

wys.ok.-20 m,

wiek-ok.300 lat

2. pierśnica -120 cm,

obwód pierśnicowy - 357 cm,

wys.ok.-22 m,

wiek-ok.300 lat

7

Dąb szypułkowy (3szt)

Quercus robur L.

nr 257

26.01.1989r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 3/89

od posesji nr 64 przy ul. Łyżwy ok. 150 m na południe drogą polną w kierunku oczyszczalni ścieków tuż za linią wysokiego napięcia

1. pierśnica  - l00 cm,

obwód pierśnicowy - 312 cm,

wys.ok.-21m, wiek-ok.250 lat

2. pierśnica  - l20 cm,

obwód pierśnicowy - 365 cm,

wys.ok.-22m, wiek-ok.250 lat

3. pierśnica  - 70 cm,

obwód pierśnicowy - 210 cm,

wys.ok.-18m, wiek-ok.200 lat

8

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

nr 262

24.01.1989r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 3/89

na terenie muzeum "Orła Białego" ul. Słoneczna 94

pierśnica  - 160 cm,

obwód pierśnicowy - 490 cm,

wys.ok.-20m,

wiek-ok.300 lat

9

Grusza pospolita

Pyrus communis L.

nr 258

26.01.1989r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 3/89

w łąkach poniżej przejazdu kolejowego na WWA przy ul. Sportowej

pierśnica - 90 cm,

obwód pierśnicowy - 280 cm,

wys.ok.-16m,

wiek-ok.150 lat

10

Klon pospolity

Acer platanoides L.

nr 269

26.01.1989r. Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr3/89

ul. Wioślarska 

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rejów"

obwód pierśnicowy - 380 cm
11

Skały -

"Skałka Rejowska"

nr 224

 

02.10.1987r.

Dz. U.W. w Kielcach  Nr 23/87

 

W dzielnicy "Skałka", powyżej zapory wodnej na zbiorniku Rejów.

stoły skalne

dł. 15 m.,szer. 7 m,.wys. 6-8 m.

 

 początek strony

Gmina  - Łączna

1

Modrzew europejski

Larix europaea L.

(2 sztuki)

nr 121

24.12.1986r.

Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr26/86

Nadleśnictwo-Zagnańsk

Leśnictwo - Barcza

pododdział-66c

obwód pierśnicowy -336 cm

obwód pierśnicowy -300 cm

 

2

Skały

nr 38

28.10.1954r.

Orz. Prez.WRN Nr75/54

Na północnym zboczu Bukowej Góry

piaskowce dewońskie

dł. 80 m., szer.20-40 m., wys.5 m.

Gmina - Suchedniów

1

Naturalna wychodnia szarych piaskowców

S-008

19.02.2002r.

Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 17/2002

Mostki

działka nr 1134/1

piaskowce triasowe

dł. 40 m., wys.1-5 m.

2

Lipa drobnolistna

Tilia cordata L.

(2 sztuki)

nr 405

19.10.1989r.

Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 26/86

Mostki

działka nr 1134/1

obwód pierśnicowy -569 cm

obwód pierśnicowy -360 cm

3

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

nr 340

30.12.1994r.

Roz Wojew. Kieleckiego Nr17/94

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo-Rejów

oddział-83g

obwód pierśnicowy -426 cm

4

Modrzew polski

 Larix europaea

ssp.polonica Rac.

nr 28

05.01.1954r.

Orz.Prez. WRN Nr49/54

Nadleśnictwo- Suchedniów

Obręb- Suchedniów

Leśnictwo- Rejów

pododdział-125b

obwód pierśnicowy -412 cm

5

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

25.05.2000r.

Orz.Prez. WRN Nr87/2000

Suchedniów

działka nr 2649

obwód pierśnicowy -480 cm

6

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

 nr 336

30.12.1994r.

Roz Wojew. Kieleckiego Nr17/94

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo-Kleszczyny

oddział-197f

obwód pierśnicowy -447 cm

7

Cis pospolity

Taxus baccata L.

 nr 288

04.12.1991r.

Roz Wojew. Kieleckiego Nr5/91

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo-Osieczno

pododdział-58c

obwód pierśnicowy - 46 cm

8

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

 nr 36

28.10.1954r.

Orz.Prez. WRN Nr73/54

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo-Baranów

pododdział-150j

obwód pierśnicowy -546 cm

9

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

 nr 30

05.01.1954r.

Orz.Prez. WRN Nr51/54

Nadleśnictwo- Suchedniów

Obręb-Siekierno

Leśnictwo-Michniów

pododdział-181a

obwód pierśnicowy -518 cm

10

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

 nr 29

05.01.1954r.

Orz.Prez. WRN Nr50/54

Nadleśnictwo- Suchedniów

Obręb- Suchedniów

Leśnictwo - Kruk

pododdział-91a

obwód pierśnicowy -473 cm

 początek strony

Gmina - Skarżysko - Kościelne

1

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

 nr 267

26.01.1989r.

Zarz. Wojew. Kieleckiego

Nr3/89

Majków-Piaski na zboczu doliny rzecznej nad rzeką Żarnówką poniżej ujścia bezimiennego strumienia.

obwód pierśnicowy -525 cm

2

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

 nr 260

26.01.1989r.

Zarz. Wojew. Kieleckiego

Nr3/89

dawniej Majków 155a ob. ul. Staffa.

obwód pierśnicowy -375 cm

Jak widać na fotografii ( z dn.02.08.2005 r. ) obiekt już nie istnieje. Pozostałością jest zdrowy, potężny pień. Drzewo z powodu uschniętego konaru stanowiło rzekomo zagrożenie dla właścicielki mieszkającej pół kilometra dalej. Przykład indolencji odpowiednich władz, które dopuściły do wycięcia tego drzewa.

3

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

 nr 261

26.01.1989r.

Zarz. Wojew. Kieleckiego

Nr3/89

dawniej Majków 155 ob. ul. Staffa

obwód pierśnicowy-416 cm

4

Skałka

 nr 238

02.10.1987r.

Zarz. Nr23/87

Nadleśnictwo-Skarżysko-Kamienna

Obręb- Skarżysko-Kamienna

Leśnictwo-Pleśniówka pododdział-148 d

ścianka skalna

dł. 8 m., wys. 1-1,5 m., zbudowana z dolnotriasowego piaskowca beżowego

5

Skałki

nr 239

02.10.1987r.

Zarz. Nr23/87

 

Nadleśnictwo-Skarżysko-Kamienna

Obręb- Skarżysko-Kamienna

Leśnictwo-Pleśniówka pododdział-

151d

stoły skalne

wys. 1-2 m., znajdujące się na obszarze o promieniu 10 m., zbudowane z dolnotriasowego piaskowca, na powierzchni głazów widoczne otwory, które wg. miejscowej legendy pozostawił osiołek dźwigający ciężarną Maryję, gdy z Józefem wędrowali do Betlejem.

6

Bloki Skalne

nr 240

02.10.1987r.

Zarz. Nr23/87

Nadleśnictwo-Skarżysko-Kamienna

Obręb- Skarżysko-Kamienna

Leśnictwo- Pleśniówka pododdział-151c

bloki  skalne

średnicy do 5 m. i wys. nad ziemią 1,5-3 m., zbudowane z dolnotriasowego piaskowca, na powierzchni pokrytej mchem wyrasta paprotka zwyczajna Polypodium vulgaris

początek strony
Gmina Bliżyn
 1

Buk pospolity

Fagus silvatica L.

nr 3

02.12.1952r.

Orz.Prez.WRN Nr4/52

 

Nadleśnictwo - Suchedniów

Leśnictwo - Odrowążek

oddział - 64b

Odrowążek - 100 m. na północ od drogi Bliżyn - Świnia Góra

obwód pierśnicowy -330cm,

wys.ok.-30 m,

wiek-ok.200 lat

2

"Brama Piekielna"

nr 9

02.12.1952r.

 

Nadleśnictwo - Suchedniów

Leśnictwo - Jastrzębia

pododdział - 176b,c,f

Przy drodze Bliżyn-Jastrzębia-Dalejów.

Bloki piaskowca triasowego w formie bramy.
3

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

"Na Stawidłach"

nr 37

28.10.1954r.

Orz.Prez.WRN Nr74/54

Nadleśnictwo - Suchedniów

Leśnictwo - Kopcie

oddział - 64a

obwód pierśnicowy -440cm,

wys.ok.-26 m,

wiek-ok.350 lat

4

Modrzew polski

 Larix europaea

ssp.polonica Rac.

( 3 szt.)

nr. 44

03.01.1955r.

Orz.Prez.WRN

Nr89/55

Mroczków

Nadleśnictwo - Skarżysko

Leśnictwo - Ciechostowice

pododdział - 133d

obwód pierśnicowy - 362, 382 i 415 cm,

wys.ok.-40 m, 

wiek-ok.300 - 400 lat

5

Modrzew polski

 Larix europaea

ssp.polonica Rac.

nr. 45

 

03.01.1955r.

Orz.Prez.WRN

Nr89/55

Mroczków

Nadleśnictwo - Skarżysko

Leśnictwo - Ciechostowice

pododdział - ......

obwód pierśnicowy -385cm,

wys. ok.-40 m,

wiek-ok.300 lat

6

Jodła pospolita

Abies alba L.

nr 103

24.12.1986r.

Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr26/86

Leśnictwo Odrowążek - przy drodze ze Świniej Góry do Odrowążka, ok. 700 m. od leśniczówki.

zwana także "Wielką Jodłą"

obwód pierśnicowy -415cm,

wys. ok.-41 m,

wiek-ok.250 lat

7

Profil geologiczny

nr 130

02.10.1987r.

Dz.Urz.Woj.Kiel

Nr23/87

 

Gostków, ok. 350 m. od linii kolejowej Końskie - Skarżysko-Kamienna, 700 m. od stacji kolejowej Bliżyn Profil geologiczny w utworach środkowego liasu - wapienia muszlowego, ścianka dawnego kamieniołomu  o wys. od 1 - 4 m.
8

Skałka

"Piekło Dalejowskie"

nr 131

02.10.1987r.

Roz.Woj.Kieleckiego Nr23/87

Wojtyniów., leśnictwo - Jastrzębia, ok. 2 km. od mostu na rzece Kamiennej Urwiska, bloki, stoły, jaskinie i progi skalne zbudowane z piaskowców triasowych.
9

Klon zwyczajny

Acer platanoides L.

nr 318

30.12.1993r.

Roz.Woj.Kieleckiego

Nr13/93

Bliżyn, ul. Kościuszki 39

obwód pierśnicowy -405cm,

wys.ok.-30 m,

wiek -ok.... lat

10

Buk pospolity

Fagus silvatica L.

nr 328

30.12.1994r.

Roz. Wojew. Kieleckiego Nr17/94

Nadleśnictwo - Suchedniów

Leśnictwo - Odrowążek

pododdział - 75c

obwód pierśnicowy -375cm,

wys.ok.-33 m,

wiek -ok.... lat

11

Modrzew polski

 Larix europaea

ssp.polonica Rac.

nr 329

30.12.1994r.

Roz. Wojew. Kieleckiego Nr17/94

Nadleśnictwo - Suchedniów

Leśnictwo - Odrowążek

pododdział - 75c

obwód pierśnicowy -428cm,

wys.ok.-36 m,

wiek -ok.... lat

12

Buk pospolity

Fagus silvatica L.

nr 330

 

30.12.1994r.

Orz.Prez.WRN Nr17/94

Nadleśnictwo - Suchedniów

Leśnictwo - Odrowążek

pododdział - 75c

obwód pierśnicowy -316cm,

wys.ok.-33 m,

wiek -ok.... lat

13

Buk pospolity

Fagus silvatica L.

nr 331

30.12.1994r.

Roz. Wojew. Kieleckiego Nr17/94

Nadleśnictwo - Suchedniów

Leśnictwo - Odrowążek

pododdział - 75c

obwód pierśnicowy -357 cm,

wys.ok.-33 m,

wiek -ok.... lat

14

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.  

332

30.12.1994r.

Roz. Wojew. Kieleckiego Nr17/94

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo-Świnia Góra

oddział-95h

obwód pierśnicowy -316cm.

i 334 cm., dwie odnogi wyrastające z jednego pnia

15

Modrzew europejski

 Larix europaea

ssp.polonica Rac.

334

30.12.1994r.

Roz. Wojew. Kieleckiego Nr17/94

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo-Świnia Góra

oddział-116m

obwód pierśnicowy -391cm.

16

Buk pospolity

Fagus silvatica L. 

335

02.12.1952r.

Roz. Wojew. Kieleckiego Nr17/94

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo-Świnia Góra

oddział-158h

obwód pierśnicowy -531cm.

17

Śródleśne bagno 

U-020

 

18.12.1995r.

Roz.Woj.Kieleckiego

Nr15/95

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo-Dalejów

oddział-60c

śródleśne bagno

o powierzchni 0,86 ha

18

Śródleśne bagno 

U-...

 

18.12.1995r.

Roz.Woj.Kieleckiego

Nr16/96

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo-Jastrzębia

pododdział-173c,174b

śródleśne bagno o powierzchni

3,52 ha

19

Śródleśne bagno 

U-...

 

15.06.1999r.

Roz.Woj.Kieleckiego

Nr19/99

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo-Ciechostowice

działka 347/144

bagno o powierzchni 3,33 ha

20

Śródleśne bagno 

U-021

19.02.2002r.

Roz. Wojew. Kieleckiego Nr19/2002

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo- Świnia Góra

 pododdział-183d

śródleśne bagno o powierzchni

1,07 ha

21

Śródleśne bagno

U-019

19.02.2002r.

Roz. Wojew. Kieleckiego Nr19/2002

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo- Odrowążek

pododdział-49s,61d

śródleśne bagno o powierzchni

2,52 ha

22

Śródleśne bagno

U-063

 

15.06.1999r.

Roz.Woj.Kieleckiego

Nr19/99

Nadleśnictwo - Skarżysko

Leśnictwo - Pogorzałe

pododdział -125i,k

śródleśne bagno o powierzchni

2,65 ha

23

Podmokłe pastwisko

U-037

24.10.1997r.

Uchw.Rady Gminy

w Bliżynie

Nr22/186/97

Nadleśnictwo- Suchedniów

Leśnictwo- Szałas

oddział-37a

podmokłe pastwisko o pow.5,55 ha.

 początek strony

 ● PRZYRODA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ Pomniki przyrody ożywionej „Skałka Rejowska" - pomnik przyrody  nieożywionej ●  Motyle okolic Bernatki Płazy rezerwatu "Rydno" Motyle Lipowego Pola Motyle okolic Zagnańska Rezerwaty

 ● Rezerwat "Wykus" Rezerwat Cisowy MajdówRezerwat Cisowy Skarżysko Galeria Ciekawostki Motyle - galeria Galeria Skarżyska ●

staskowiak_andrzej@interia.pl