Pomniki przyrody ożywionej w Skarżysku-Kamiennej.
Stan aktualny na 06.2004r
Obiekty zdjęte z listy pomników przyrody I Położenie pomników przyrody na terenie miasta

Nr

Nazwa obiektu 

Fotografia

Data utworzenia

i podstawa prawna

Lokalizacja 

Opis obiektu

1

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

15.04.1989r. Zarz. Woj. Kieleckiego Nr 18/89

w pobliżu lasu sąsiadującego ze Szpitalem Powiatowym - ul. Kopernika 53

Śred. pnia na wys.l30cm (pierśnica) -100cm,

obwód pnia na wys.l30cm (obwód pierśnicowy) -350cm,

wys.ok.-20m, wiek-ok.250 lat 

2

Dąb szypułkowy 

Quercus robur L.

15.04.1989r. Zarz. Wojew.  Kieleckiego Nr3/89 na nieoznakowanej parceli w sąsiedztwie domku przy ul. Kopernika 29

obwód pierśnicowy - 530 cm., wys.ok.-24 m, wiek-ok.300 lat

3

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

30.12.1993r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 13/93

ul. Torowa 8

obwód pierśnicowy - 110 cm, wys.ok.-20 m,

4

Dąb bezszypułkowy

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

24.12.1986r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 26/86

dawna lokalizacja ul. Towarowa 2 obecnie przy Al. Piłsudskiego 68/70

obwód pierśnicowy -256 cm, wys.ok.-20 m, wiek-ok.250 lat

5

 Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

15.04.1989r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 18/89

w sąsiedztwie stadionu KS "Ruch" i ZEORK-u przy ul. Tysiąclecia 42

pierśnica - 110 cm, obwód pierśnicowy - 340 cm,

wys.ok.-20 m, wiek-ok.250 lat

6

Dąb szypułkowy (2szt)

Quercus robur L.

15.04.1989r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 3/89

w pasie dębów ciągnących się za posesjami przy ul. Grota Roweckiego 41-43 (trudne do odnalezienia ponieważ tabliczki "Pomnik przyrody prawem chroniony" są ustawicznie zrywane

1. pierśnica -l05 cm, obwód pierśnicowy- 312 cm,

wys.ok.-20 m, wiek-ok.300 lat

2. pierśnica -120 cm, obwód pierśnicowy - 357 cm,

wys.ok.-22 m, wiek-ok.300 lat

7

Dąb szypułkowy (3szt)

Quercus robur L.

26.01.1989r.Zarz. Wojew.Kieleckiego Nr 3/89

od posesji nr 64 przy ul. Łyżwy ok. 150 m na południe drogą polną w kierunku oczyszczalni cieków tuż za linią wysokiego napięcia

1. pierśnica  - l00 cm, obwód pierśnicowy - 312 cm,

wys.ok.-21m, wiek-ok.250 lat

2. pierśnica  - l20 cm, obwód pierśnicowy - 365 cm,

wys.ok.-22m, wiek-ok.250 lat

3. pierśnica  - 70 cm, obwód pierśnicowy - 210 cm,

wys.ok.-18m, wiek-ok.200 lat

8

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

24.01.1989r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 3/89

na terenie muzeum "Orła Białego" ul. Słoneczna 94

pierśnica  - 160 cm, obwód pierśnicowy - 490 cm,

wys.ok.-20m, wiek-ok.300 lat

9

Grusza pospolita

Pyrus communis L.

26.01.1989r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 3/89

w łąkach poniżej przejazdu kolejowego na WWA przy ul. Sportowej

pierśnica - 90 cm, obwód pierśnicowy - 280m,

wys.ok.-16m, wiek-ok.150 lat

10

Klon pospolity

Acer platanoides L.

26.01.1989r. Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr3/89

ul. Wioślarska 

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rejów"

obwód pierśnicowy - 380 cm
11

Dąb bezszypułkowy Quercus petraea (Matt.) Liebl.

 

 

Stan na dzień 22.07.2005

15.04.1989r.Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 18/89

 

przy ogrodzeniu ZM „MESKO" w oddziale -21

 

Wymiary i wiek drzewa: pierśnica - l05 cm, obwód pierśnicowy - 320 cm, wys.ok.- 22 m, wiek - ok.250 lat

- drzewo obumiera w wyniku zaatakowania przez chorobę grzybową, lecz nie zostało zdjęte z listy pomników przyrody, tylko pozostawione, aby uległo procesom naturalnego rozkładu.

 początek strony

Obiekty zdjęte z listy pomników przyrody. 

Nr

Nazwa obiektu 

Fotografia

Data utworzenia

i podstawa prawna

Lokalizacja 

Opis obiektu

1

Dąb szypułkowy 

Quercus robur L.

  15.04.1989r. Zarz. Wojew.  Kieleckiego Nr3/89 rośnie na posesji przy ul. Kopernika 29 na Borkach

 Wymiary i wiek drzewa: obwód pierśnicowy-445 cm., wys.ok.-25 m, wiek-ok.250 lat

- zdjęto ochronę pomnikową z powodu braku środków na pokrycie szkód powodowanych przez spadające suche gałęzie.

W listopadzie 2005 roku drzewo zostało wycięte przez właściciela posesji.

2

Dąb szypułkowy 

Quercus robur L.

Dąb szypułkowy przed spaleniem - lato 2003

tak wyglądał przed , a tak po spaleniu.

26.01.1989r.Zarz. Wojew.  Kieleckiego Nr3/89

rósł w lesie przy pomniku Powstańców 1863 r.

800 m od skrzyżowania ul. Słonecznej 

z ul. Wioślarską w

kierunku Suchedniowa

Wymiary i wiek drzewa: pierśnica -1,25m,obwód pierśnicowy -385 cm, wys.ok.-28 m,wiek-ok.300 lat

- drzewo spalone przez wandali jesienią 2003 roku.

 początek strony

Położenie pomników przyrody na terenie miasta( numeracja zgodna z powyższą tabelą).

Rozmieszczenie pomników przyrody na terenie miasta

 początek strony

 ● PRZYRODA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ Pomniki przyrody ożywionej „Skałka Rejowska" - pomnik przyrody  nieożywionej
 ● Motyle okolic Bernatki Płazy rezerwatu "Rydno" Motyle Lipowego Pola Motyle okolic Zagnańska Rezerwaty

 ● Rezerwat "Wykus" Rezerwat Cisowy MajdówRezerwat Cisowy Skarżysko Galeria Ciekawostki Motyle - galeria Galeria Skarżyska

staskowiak_andrzej@interia.pl