Franciszek Armiński urodził się 2 października 1789 r. w Tymbarku. Wcześnie utracił rodziców i musiał samodzielnie kierować swym życiem. Po ukończeniu gimnazjum w Krakowie przeniósł się do Warszawy, gdzie rozwijał zainteresowania matematyczne pod kierunkiem Jana Joachima Liveta, profesora Szkoły Inżynierskiej. Pod koniec 1811 r. opuścił kraj, by studiować w Paryżu matematykę i astronomię u J.-B. J. Delambre'a i François Arago, najpierw na własny koszt, a od 1814 r. jako stypendysta władz oświatowych Księstwa Warszawskiego. W połowie 1815 r. powrócił do Warszawy i rok później otrzymał na powstającym Uniwersytecie Warszawskim katedrę astronomii.
Był założycielem i pierwszym dyrektorem Obserwatorium Warszawskiego, któreg budowę rozpoczęto w kwietniu 1820 r. na terenie Ogrodu Botanicznego, o czym przesądziła opinia Jana Śniadeckiego. Formalnie przejęcie przez Uniwesytet Warszawski ukończonego budynku nastąpiło w sierpniu 1825 r. Armiński mógł wreszcie zacząć ustawianie starannie kompletowanego od 1816 r. instrumentarium: przede wszystkim wykonanych u Reichenbacha w Monachium, przez następne z górą pół wieku podstawowych w pracy obserwatorium - wielkiego koła południkowego i wielkiego koła repetycyjnego. Systematyczne zapełnianie obserwatorium przyrządami i uzupełnianie biblioteki przerwały już tylko na jakiś czas wydarzenia roku 1831, w których konsekwencji obserwatorium uzyskało, po zamknięciu uniwersytetu, status odrębnego zakładu naukowego pod kierownictwem Armińskiego. W latach 1828-1829 Armiński prowadził wespół z Wojciechem Niemyskim pomiary astronomiczno-geodezyjne na Łysicy, których wyniki zrelacjonował w "Pamiętniku Sandomierskim" z 1830 r. Posługując się przenośnym kołem repetycyjnym Reichenbacha, Armiński wyznaczył południk i równoleżnik przechodzące przez wierzchołek góry; z obserwacji barometrycznych znalazł także wzniesienie Łysicy nad poziomem posadzki sali obserwatorium. Z ustalonego w ten sposób początku układu Niemyski mógł wykonać triangulację "z tą dokładnością iż suma mierzonych wszystkich trzech kątów w trójkącie, rzadko się różni o 2 całe sekundy od 180o". Chorujący na serce, Franciszek Armiński zmarł nagle 14 stycznia 1848 r.

Na rysunku powyżej słup obserwacyjny (a) i baraki na Łysicy. Wg F. Armiński: Opis Góry Świetokrzyskiey..., "Pamiętnik Sandomierski", 1830.

 W miejscowości Lipowe Pole za szeregiem zabudowań w okolicach remizy strażackiej, w polu stoi ta dziwna budowla. Trudno do niej dotrzeć, lecz miejscowi chętnie wskażą drogę. Gdy porównamy ją z powyższym rysunkiem zauważamy znaczne podobieństwo z obiektem nr 5 ( dolny prawy róg rysunku).

Wmurowana tablica nie pozostawia wątpliwości. Prawdopodobnie jest to jedyny tego typu zabytek zachowany w Krainie Gór Świętokrzyskich.